Open Data jsou veřejným modulem aplikace iMAP INFOPHARM®.
Umožňují na základě importu veřejně dostupných dat ze stránek sukl.cz do vlastního datového skladu vyhodnocovat a analyzovat dodávky distribuovaných léčivých přípravků v ČR registrovaných na SÚKL.
 ATC skupiny:
A: Trávicí trakt a metabolismus
B: Krev a krvetvorné orgány
C: Kardiovaskulární systém
D: Dermatologika
G: Urogenitální trakt a pohlavní hormony
H: Systém. horm. léčiva kromě pohl. hormonů a inzulinů
J: Antiinfektiva pro systémovou aplikaci
L: Cytostatika a imunomodulační léčiva
M: Muskuloskeletární systém
N: Nervový systém
P: Antiparazitika, insekticidy a repelenty
R: Respirační systém
S: Smyslové orgány
V: Různé přípravky
 Odběratelé:
Hygienická stanice
Lékař
Lékárna
Nukleární medicína
Obchodní zástupce
Osoba posk. zdravotní péči
Prodejce VLP
Transfůzní oddělení
Veterinarní lékař
Zahraničí
Zdravotnické zařízení
 Způsob výdeje:
Volně prodejné léčivé přípravky (F)
Výdej na lékařský předpis s omezením (§ 39 odst. 4 písm. a) ZoL) (L)
Neznámý (N/A)
Bez lékařského předpisu s omezením (O)
Bez lékařského předpisu s omezením (RLPO) (P)
Na lékařský předpis (R)
Vyhrazená léčiva (V)
Změna výběrových podmínek je možná pouze v plné verzi aplikace iMAP INFOPHARM®.
Meziroční porovnání dodávek LP (pouze hrazené LP)
Porovnání dodávek LP v posledních obdobích (pouze hrazené LP)
Meziroční porovnání
Nové přípravky (2024)
81
nových LP za poslední měsíc (2024.05)
350
nových LP za rok 2024
Porovnání dle typu odběratele (2024)
Typ odběrateleCenaCena v %BaleníBalení v %
Lékárna38 776 152 744,2397,82 % 75 466 05897,11 %
Lékař 757 848 947,781,91 % 1 520 4401,96 %
Osoba poskyt. zdrav. péči 47 052 869,710,12 % 329 8820,42 %
Veterinární lékař 32 107 706,960,08 % 371 0490,48 %
Transfůzní služba 27 306 180,600,07 % 7 5000,01 %
Nukleární medicína 310 796,200,00 % 10 4270,01 %
Zahraničí 117 101,940,00 % 1 1140,00 %
Obchodní zástupce 0,000,00 % 4 5800,01 %
Porovnání dle způsobu výdeje (2024)
Způsob výdejeCenaCena v %BaleníBalení v %
Na lékařský předpis (R)39 640 896 347,42100,00 % 77 585 67499,84 %
Výdej na lék. předpis s omezením (§ 39 odst. 4 písm. a) ZoL) (L) 0,000,00 % 5 0300,01 %
Bez lékařského předpisu s omezením (RLPO) (P) 0,000,00 % 120 3460,15 %
Přehled aktivních výdejních míst na území ČR
Pharmapa®
Porovnání dle indexu ipol

a = nejbližší lékárna do okruhu 250m
b = nejbližší lékárna v okruhu od 250m do 500m
c = nejbližší lékárna v okruhu od 500m do 1km
d = nejbližší lékárna v okruhu od 1km do 5km
e = nejbližší lékárna v okruhu nad 5km
Přehled aktivních výdejních míst na území ČR (ipol d-e)
Pharmapa®
Porovnání dle indexu IVODI

IVODI (IVODI_ALL) - vypočítáván z kompletního sortimentu
IVODI Rx - vypočítáván pouze z obratu sortimentu RX
IVODI OTC - vypočítáván pouze z obratu sortimentu OTC
Index IVODIPodíl v kumulovaného obratu
A0-19,9 %
B20,0-39,9 %
C40,0-79,9 %
D80,0-94,9 %
E95,0-100 %
Přehled aktivních výdejních míst na území ČR (IVODI A-C)
Pharmapa®