Open Data jsou veřejným modulem aplikace iMAP INFOPHARM®.
Umožňují na základě importu veřejně dostupných dat ze stránek sukl.cz do vlastního datového skladu vyhodnocovat a analyzovat dodávky distribuovaných léčivých přípravků v ČR registrovaných na SÚKL.
 ATC skupiny:
A: Trávicí trakt a metabolismus
B: Krev a krvetvorné orgány
C: Kardiovaskulární systém
D: Dermatologika
G: Urogenitální trakt a pohlavní hormony
H: Systém. horm. léčiva kromě pohl. hormonů a inzulinů
J: Antiinfektiva pro systémovou aplikaci
L: Cytostatika a imunomodulační léčiva
M: Muskuloskeletární systém
N: Nervový systém
P: Antiparazitika, insekticidy a repelenty
R: Respirační systém
S: Smyslové orgány
V: Různé přípravky
 Odběratelé:
Hygienická stanice
Lékař
Lékárna
Nukleární medicína
Obchodní zástupce
Osoba posk. zdravotní péči
Prodejce VLP
Transfůzní oddělení
Veterinarní lékař
Zahraničí
Zdravotnické zařízení
 Způsob výdeje:
Volně prodejné léčivé přípravky (F)
Výdej na lékařský předpis s omezením (§ 39 odst. 4 písm. a) ZoL) (L)
Neznámý (N/A)
Bez lékařského předpisu s omezením (O)
Bez lékařského předpisu s omezením (RLPO) (P)
Na lékařský předpis (R)
Vyhrazená léčiva (V)
Změna výběrových podmínek je možná pouze v plné verzi aplikace iMAP INFOPHARM®.
Meziroční porovnání dodávek LP (pouze hrazené LP)
Porovnání dodávek LP v posledních obdobích (pouze hrazené LP)
Meziroční porovnání
Nové přípravky (2023)
50
nových LP za poslední měsíc (2023.10)
681
nových LP za rok 2023
Porovnání dle typu odběratele (2023)
Typ odběrateleCenaCena v %BaleníBalení v %
Lékárna78 621 691 611,0997,47 % 166 340 01197,24 %
Lékař1 844 158 654,682,29 % 3 341 5541,95 %
Osoba poskyt. zdrav. péči 75 873 640,370,09 % 512 0900,30 %
Veterinární lékař 64 927 547,940,08 % 797 2640,47 %
Transfůzní služba 53 463 614,500,07 % 20 6730,01 %
Nukleární medicína 429 673,050,00 % 21 1670,01 %
Zahraničí 414 231,670,00 % 3 5060,00 %
Obchodní zástupce 0,000,00 % 18 7330,01 %
Prodejce VLP- 26 478,030,00 %- 2550,00 %
Porovnání dle způsobu výdeje (2023)
Způsob výdejeCenaCena v %BaleníBalení v %
Na lékařský předpis (R)80 660 932 495,27100,00 % 170 809 38399,86 %
Výdej na lék. předpis s omezením (§ 39 odst. 4 písm. a) ZoL) (L) 0,000,00 % 11 7510,01 %
Bez lékařského předpisu s omezením (RLPO) (P) 0,000,00 % 233 6090,14 %
Přehled aktivních výdejních míst na území ČR
Pharmapa®
Porovnání dle indexu ipol

a = nejbližší lékárna do okruhu 250m
b = nejbližší lékárna v okruhu od 250m do 500m
c = nejbližší lékárna v okruhu od 500m do 1km
d = nejbližší lékárna v okruhu od 1km do 5km
e = nejbližší lékárna v okruhu nad 5km
Přehled aktivních výdejních míst na území ČR (ipol d-e)
Pharmapa®
Porovnání dle indexu IVODI

IVODI (IVODI_ALL) - vypočítáván z kompletního sortimentu
IVODI Rx - vypočítáván pouze z obratu sortimentu RX
IVODI OTC - vypočítáván pouze z obratu sortimentu OTC
Index IVODIPodíl v kumulovaného obratu
A0-19,9 %
B20,0-39,9 %
C40,0-79,9 %
D80,0-94,9 %
E95,0-100 %
Přehled aktivních výdejních míst na území ČR (IVODI A-C)
Pharmapa®