Open Data jsou veřejným modulem aplikace iMAP INFOPHARM®.
Umožňují na základě importu veřejně dostupných dat ze stránek sukl.cz do vlastního datového skladu vyhodnocovat a analyzovat dodávky distribuovaných léčivých přípravků v ČR registrovaných na SÚKL.
 ATC skupiny:
A: Trávicí trakt a metabolismus
B: Krev a krvetvorné orgány
C: Kardiovaskulární systém
D: Dermatologika
G: Urogenitální trakt a pohlavní hormony
H: Systém. horm. léčiva kromě pohl. hormonů a inzulinů
J: Antiinfektiva pro systémovou aplikaci
L: Cytostatika a imunomodulační léčiva
M: Muskuloskeletární systém
N: Nervový systém
P: Antiparazitika, insekticidy a repelenty
R: Respirační systém
S: Smyslové orgány
V: Různé přípravky
 Odběratelé:
Hygienická stanice
Lékař
Lékárna
Nukleární medicína
Obchodní zástupce
Osoba posk. zdravotní péči
Prodejce VLP
Transfůzní oddělení
Veterinarní lékař
Zahraničí
Zdravotnické zařízení
 Způsob výdeje:
Volně prodejné léčivé přípravky (F)
Výdej na lékařský předpis s omezením (§ 39 odst. 4 písm. a) ZoL) (L)
Neznámý (N/A)
Bez lékařského předpisu s omezením (O)
Bez lékařského předpisu s omezením (RLPO) (P)
Na lékařský předpis (R)
Vyhrazená léčiva (V)
Změna výběrových podmínek je možná pouze v plné verzi aplikace iMAP INFOPHARM®.
Meziroční porovnání dodávek LP (Rx + OTC s omezením)
Porovnání dodávek LP v posledních obdobích (Rx + OTC s omezením)
Meziroční porovnání
Nové přípravky (2020)
74
nových LP za poslední měsíc (2020.02)
206
nových LP za rok 2019
Porovnání dle typu odběratele (2020)
Typ odběrateleCenaCena v %BaleníBalení v %
Lékárna14 602 162 335,0997,90 % 29 530 37197,85 %
Lékař 153 722 057,151,03 % 419 3281,39 %
Transfůzní služba 139 043 425,290,93 % 13 8890,05 %
Veterinární lékař 13 833 795,220,09 % 151 1360,50 %
Obchodní zástupce 4 167 961,660,03 % 7 2960,02 %
Osoba poskyt. zdrav. péči 2 329 137,270,02 % 50 8270,17 %
Nukleární medicína 257 255,240,00 % 3 8900,01 %
Zahraničí 213 966,150,00 % 1 4840,00 %
Porovnání dle způsobu výdeje (2020)
Způsob výdejeCenaCena v %BaleníBalení v %
Na lékařský předpis (R)14 915 492 657,83100,00 % 30 118 58699,80 %
Výdej na lék. předpis s omezením (§ 39 odst. 4 písm. a) ZoL) (L) 237 275,240,00 % 1 5650,01 %
Bez lékařského předpisu s omezením (RLPO) (P) 0,000,00 % 58 0700,19 %
Přehled aktivních výdejních míst na území ČR
Pharmapa®
Porovnání dle indexu ipol

a = nejbližší lékárna do okruhu 250m
b = nejbližší lékárna v okruhu od 250m do 500m
c = nejbližší lékárna v okruhu od 500m do 1km
d = nejbližší lékárna v okruhu od 1km do 5km
e = nejbližší lékárna v okruhu nad 5km
Přehled aktivních výdejních míst na území ČR (ipol d-e)
Pharmapa®
Porovnání dle indexu IVODI

IVODI (IVODI_ALL) - vypočítáván z kompletního sortimentu
IVODI Rx - vypočítáván pouze z obratu sortimentu RX
IVODI OTC - vypočítáván pouze z obratu sortimentu OTC
Index IVODIPodíl v kumulovaného obratu
A0-19,9 %
B20,0-39,9 %
C40,0-79,9 %
D80,0-94,9 %
E95,0-100 %
Přehled aktivních výdejních míst na území ČR (IVODI A-C)
Pharmapa®